Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Cộng đồng quận Sỹ Lâm – Lớp Rhythm Yoga dành cho Tân di dân (5-6)

Trong khoảng thời gian từ ngày 23/5 đến 24/5/2023, Văn phòng Cộng đồng quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức lớp “Rhythm Yoga dành cho Tân di dân”. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại chuyên mục dành cho Tân di dân trên trang web của Văn phòng: https://sldo.gov.taipei/ , hoặc liên hệ qua số điện thoại (02)2882-6200 # 6501 (Ms. Trần) để được giải đáp các thắc mắc.

Ngày tháng

2023-05-12