Chuyển đến khối nội dung chính

Hoạt động Hiến máu kỷ niệm Ngày Cảnh sát năm 2023 (5-19)

Thời gian: Thứ ba ngày 13/6 sáng 9:30-17:00

Địa điểm: Quảng trường Trung Sơn

Nhiều phần quà được chuẩn bị sẵn tại chỗ dành cho người hiến máu, khi hiến máu mang theo CMND hoặc thẻ bảo hiểm y tế có dán ảnh. Ngoài ra, còn có các gian hàng tuyên truyền phòng chống tội phạm và an toàn giao thông, hoan nghênh các bạn đến tham gia.


Ngày tháng

2023-06-02