尚未定義

Phòng dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc tổ chức các hoạt động với chủ đề “Giới thiệu nguồn dịch vụ việc làm và kiểm kê việc làm bản thân”, “Bí quyết phỏng vấn tìm việc” và “Trải nghiệm nơi làm việc và chia sẻ kinh nghiệm” (3-11)

Mời giảng viên nghề ăn uống các chuỗi hệ thống nhà hàng là những việc như Tân di dân giảng giải môi trường công tác về ngành nghề ăn uống, vệ sinh thực phẩm và yêu cầu phục trang v.v..., trong hoạt động có cung cấp phục vụ gửi trẻ, sau hoạt động có tổ chức tìm người tài tại hiện trường nhé.

Thời gian: 09:00-13:30 (thứ sáu) ngày 10/04/2020
Địa điểm: Hệ thống chuỗi nhà hàng ăn uống (Số 231, đường Nongan, quận Zhongshan)
Điện thoại: 02-23085231#712

發布日期

2020-03-23