Chuyển đến khối nội dung chính

Bắt đầu tiêm vắc-xin Moderna thế hệ thứ hai dành cho trẻ nhỏ (5-10)

Theo thông báo của Trung ương, việc triển khai tiêm vắc-xin Moderna thế hệ thứ hai BA.4/5 cho trẻ ở độ tuổi 6 tháng đến dưới 6 tuổi sẽ bắt đầu từ ngày16/5/2023. Những khuyến nghị và phương thức tiêm chủng như sau:


Độ tuổi và điều kiện tiêm chủng:


Từ 6 tháng đến dưới 6 tuổi: những trẻ đã hoàn thành việc tiêm vắc-xin Moderna liều cơ bản dành cho trẻ em.


Từ 5 tuổi đến dưới 6 tuổi: những trẻ đã hoàn thành mũi cơ bản hoặc mũi bổ sung bẳng vắc-xin BNT dành cho trẻ nhỏ (hoặc vắc-xin BNT dành cho nhi đồng).


Không áp dụng cho trẻ ở độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, đã hoàn thành mũi cơ bản bẳng vắc-xin BNT dành cho trẻ nhỏ.


Số liều tiêm chủng: cung cấp tiêm mũi bổ sung cho những trẻ đã hoàn thành mũi cơ bản hoặc mũi bổ sung cách đó ít nhất 12 tuần (84 ngày).


Địa điểm tiêm chủng: các bệnh viên và cơ sở y tế có ký hợp đồng tiêm chủng COVID-19 của thành phố. Thông tin chi tiết về việc tiêm chủng, xin vui lòng tìm hiểu trên trang web của Cục (https://health.gov.taipei/) theo đường dẫn: Trang chủ/ Chuyên mục -chuyên đề/ Phòng chống bệnh truyền nhiễm/ Chuyên mục tiêm chủng Coronavirus 19 (COVID-19) miễn phí/ Tìm kiếm thông tin quan trọng về việc tiêm chủng Coronavirus 19 (COVID-19) miễn phí.


Ngày tháng

2023-05-26