Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Cộng đồng quận Trung Sơn tổ chức: Lớp trải nghiệm làm quà tặng ngày cưới (5-14)

Vào ngày 12/7/2023 (09:00-12:00 và 13:00-16:00 thứ 4), Văn phòng Cộng đồng quận Trung Sơn thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức “Lớp trải nghiệm làm quà tặng ngày cưới”. Lớp học hoàn toàn miễn phí (nhưng cần chi trả một phần chi phí nguyên liệu theo yêu cầu của giáo viên).

Địa điểm tổ chức: Lễ đường của Trung tâm Hành chính quận Trung Sơn (tầng 10, số 367 đường Tùng Giang).


Nhận đăng ký bắt đầu từ hôm nay. Xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 25031369 # 591 (Mr. Tạ - Phòng Nhân văn) để đăng ký.Ngày tháng

2023-05-29