Chuyển đến khối nội dung chính

Lớp trải nghiệm việc thẩm định vàng bạc kim cương dành cho Tân di dân năm 2023 của Văn phòng Cộng đồng quận Tín Nghĩa (4-19).

Vào 13:30~16:30 các ngày 11/5 và 18/5/2023 (thứ 5), Văn phòng Cộng đồng quận Tín Nghĩa sẽ tổ chức “Lớp trải nghiệm việc thẩm định vàng bạc kim cương dành cho Tân di dân năm 2023”. Địa điểm tổ chức tại Phòng cho vay cầm cố tài sản lưu động và tầng 13 Trung tâm hành chính quận Tín Nghĩa. Thời gian mở đăng ký trực tuyến bắt đầu từ 13:30 ngày 26/4/2023. Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 chính thức và 5 dự bị, nhận đăng ký đến khi đủ chỉ tiêu. Đường link đăng ký trực tuyến: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/241

Thông tin chi tiết về hoạt động, xin vui lòng tìm hiểu tài liệu đính kèm hoặc liên hệ qua số điện thoại 27239777 # 604 (Ms. Đới).


Ngày tháng

2023-05-03