Chuyển đến khối nội dung chính

Hãy cùng lên tiếng - Toàn dân phòng chống lừa đảo (5-2)

Nhằm tạo tiếng vang trong dư luận và xây dựng tinh thần đoàn kết toàn dân trong việc phòng chống lừa đảo. Vào 14:00 ~ 16:00 ngày 5/5/2023, Bộ Nội chính sẽ tổ chức họp báo chương trình “Hãy cùng lên tiếng - Toàn dân phòng chống lừa đảo” và “ngày toàn dân phòng chống lừa đảo” để mở rộng hoạt động tuyên truyền.

 

Ngày tháng

2023-05-09