Chuyển đến khối nội dung chính

Bộ Nội chính tuyên truyền phòng chống lừa đảo (1-4)

Với mục đích nhắc nhở người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn, như giả mạo cơ quan chính phủ phát tiền mặt, các phương 

án cứu trợ v.v… Sở Cảnh sát thuộc Bộ Nội chính tăng cường tuyên truyền 

các thuật ngữ trong tin nhắn lừa đảo.

Ngày tháng

2023-01-25