Chuyển đến khối nội dung chính

Xóa bỏ những rào cản trong quá trình định cư tại Đài Loan – Sở Di dân biên soạn và in ấn cuốn sách cung cấp thông tin cuộc sống tại Đài Loan dành cho Tân di dân (6-1)

Để hỗ trợ Tân di dân có thể nhanh chóng hòa nhập cuộc sống tại Đài Loan, Sở Di dân đã biên soạn cuốn sách cung cấp thông tin liên quan đến cuộc sống tại Đài Loan bằng 9 ngôn ngữ: Trung, Anh, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Nhật Bản, và Hàn Quốc.

https://www.immigration-ebook.com/index.html


Ngày tháng

2024-06-11