Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Cộng đồng quận Đại An – Lớp vi tính nâng cao dành cho Tân di dân (5-5)

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến 28/6/2023, Văn phòng Cộng đồng quận Đại An thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức lớp “vi tính nâng cao” dành cho Tân di dân. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại mục “Thông tin dành cho Tân di dân” trên trang web của Văn phòng: https://dado.gov.taipei/ , hoặc liên hệ qua số điện thoại (02)2351-1711 # 8903 (Ms. Giang) để được giải đáp các thắc mắc.

Ngày tháng

2023-05-12