Chuyển đến khối nội dung chính

Trong trường hợp phối ngẫu nước ngoài kết hôn với người dân trong nước xin đăng ký quy hóa quốc tịch, con chưa đến tuổi vị thành niên của các trường hợp này với người chồng nước ngoài trước đây, cần làm gì để có thể đăng ký xin quy hóa quốc tịch nước ta?

1. Căn cứ pháp lý: Luật quốc tịch và những biện pháp thi hành.
2. Điều kiện đăng ký: Đối với những trường hợp chưa đến tuổi vị thành niên, mang quốc tịch nước ngoài hoặc không có quốc tịch; có bố, mẹ, bố nuôi, mẹ nuôi là công dân Trung Hoa Dân Quốc; hiện đang sinh sống hợp pháp tại Trung Hoa Dân Quốc, mặc dù thời gian chưa đủ 3 năm, chưa có tài sản sở hữu hoặc kỹ năng nghề nghiệp để tự lập cuộc sống, hoặc các chứng minh về điều kiện đảm bảo cuộc sống khác; chưa có giấy tờ chứng minh năng lực ngôn ngữ cơ bản và kiến thức thông thường về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong nước cũng có thể đăng ký xin quy hóa quốc tịch. Người đăng ký trong vòng 1 năm tính từ ngày được Bộ Nội vụ phê duyệt, hoặc tính từ ngày đủ tuổi qui định để có thể xin hủy bỏ quốc tịch gốc theo qui định pháp luật của nước mà họ đang giữ quốc tịch, cần nộp chứng minh thôi quốc tịch gốc. Nếu trong thời gian qui định không xuất trình được giấy tờ nêu trên, Bộ Ngoại giao sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu do những hạn chế liên quan đến luật pháp của nước mà họ mang quốc tịch gốc hoặc do thủ tục hành chính gây nên, ngoài yêu cầu những trường hợp này làm thủ tục xin đăng ký gia hạn, cũng cần phải thu hổi giấy phép quy hóa của họ.
3. Những người vị thành niên sẽ do bố/ mẹ hoặc người đại diện pháp luật hoặc người bảo hộ đăng ký với Phòng quản lý hộ tịch nơi sinh sống, sau đó Phòng quản lý hộ tịch sẽ có công văn gửi Chính phủ các huyện thị trực thuộc và chuyển cho Bộ Nội vụ cấp giấy phép.
4. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau đây:
(1)Đơn xin quy hóa quốc tịch,
(2)Thẻ cư trú ngoại kiều hoặc thẻ cư trú ngoại kiều lâu dài còn thời hạn,
(3) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà họ mang quốc tịch cấp, hoặc các giấy tờ chứng minh khác (trường hợp chưa đủ 14 tuổi không cần nộp),
(4) Giấy đồng ý của bố và mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật,
(5)Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân,
(6) Giấy khai sinh và các giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/ mẹ con,
(7) 01 ảnh thẻ (theo kích cỡ ảnh làm CMND),
(8) Lệ phí (thu theo qui định hiện hành, thanh toán bằng cách chuyển khoản qua bưu điện, ghi rõ cơ quan nhận là Bộ Nội vụ),
(9) Các giấy tờ liên quan khác.
◎Những giấy tờ qui định, nếu được cấp ở nước ngoài, cần làm chứng thực tại Văn phòng cơ quan có thẩm quyền của nước ta đặt tại nước ngoài và thông qua Bộ Ngoại giao thẩm tra lại; Đối với những giấy tờ được Văn phòng ngoại giao nước ngoài đặt tại nước ta hoặc các cơ quan nhận ủy quyền trong nước cấp, cần phải được chứng thực tại Bộ Ngoại giao. Nếu giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, cần nộp kèm bản tiếng Trung đã được chứng thực tại Văn phòng cơ quan có thẩm quyền của nước ta đặt tại nước ngoài và thông qua Bộ Ngoại giao thẩm tra lại.