Chuyển đến khối nội dung chính

Phối ngẫu nước ngoài xin đăng ký quy hóa Quốc tịch nước ta như thế nào?

1.Căn cứ pháp lý: Luật Quốc tịch và những biện pháp thi hành của Luật này.
1.Điều kiện đăng ký: Phối ngẫu nước ngoài hiện đang sinh sống tại Trung Hoa Dân Quốc (thời gian tính từ khi nhận được thẻ cư trú ngoại kiều), trong vòng 3 năm liên tiếp, mỗi năm cư trú hợp pháp đủ 183 ngày trở lên; đã đủ 20 tuổi, có hành vi dân sự đầy đủ, không có hành vi vi phạm pháp luật theo qui định pháp luật của Trung Hoa Dân Quốc và quốc gia mang quốc tịch gốc, có lý lịch tư pháp trong sạch; có chứng minh sở hữu tài sản hoặc kỹ năng chuyên môn, đủ năng lực tự lập trong cuộc sống,hoặc các giấy tờ chứng minh đủ khả năng đảm bảo cuộc sống khác; có giấy tờ chứng minh năng lực ngôn ngữ cơ bản và kiến thức thông thường về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân là có thể đăng ký xin quy hóa quốc tịch nước ta. Người đăng ký trong vòng 1 năm, tính từ ngày được Bộ Nội vụ phê chuẩn, cần xuất trình chứng minh thôi quốc tịch gốc. Nếu trong thời gian qui định không xuất trình được giấy tờ nêu trên, Bộ Ngoại giao sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu do những hạn chế liên quan đến luật pháp của nước mà họ mang quốc tịch gốc hoặc do thủ tục hành chính gây nên, ngoài yêu cầu những trường hợp này làm thủ tục xin đăng ký gia hạn, cũng cần phải thu hổi giấy phép quy hóa của họ.
3. Đương sự đăng ký với Phòng quản lý hộ tịch nơi sinh sống, sau đó Phòng quản lý hộ tịch sẽ có công văn gửi Chính phủ các huyện thị trực thuộc và chuyển cho Bộ Nội vụ cấp giấy phép.
4. Hồ sơ gồm có những giấy tờ sau đây:
(1)Đơn đăng ký quy hóa quốc tịch,
(2)Thẻ cư trú ngoại kiều hoặc thẻ cư trú ngoại kiều lâu dài còn thời hạn,
(3)Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia gốc cấp hoặc các giấy tờ chứng minh khác (trường hợp lý do cư trú ghi trên Thẻ cư trú ngoại kiều là 「thân nhân」thì không cần nộp),
(4)Các giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản hoặc kỹ năng chuyên môn có đủ khả năng tự lập,hoặc các giấy tờ chứng minh đủ khả năng đảm bảo cuộc sống khác (trường hợp đã có thẻ cư trú ngoại kiều lâu dài không cần nộp),
(5)Giấy chứng minh năng lực ngôn ngữ cơ bản và kiến thức thông thường về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân được qui định trong điều 3,
(6)1 ảnh thẻ (theo kích cỡ ảnh làm CMND),
(7)Lệ phí (thu theo qui định hiện hành, thanh toán bằng cách chuyển khoản qua bưu điện, ghi chú cơ quan nhận là Bộ Nội vụ),
(8)Các giấy tờ liên quan khác.
◎Những giấy tờ qui định, nếu được cấp ở nước ngoài, cần làm chứng thực tại Văn phòng cơ quan có thẩm quyền của nước ta đặt tại nước ngoài và thông qua Bộ Ngoại giao thẩm tra lại; Đối với những giấy tờ được Văn phòng ngoại giao nước ngoài đặt tại nước ta hoặc các cơ quan nhận ủy quyền trong nước cấp, cần phải được chứng thực tại Bộ Ngoại giao. Nếu giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, cần nộp kèm bản tiếng Trung đã được chứng thực tại Văn phòng cơ quan có thẩm quyền của nước ta đặt tại nước ngoài và thông qua Bộ Ngoại giao thẩm tra lại.