Chuyển đến khối nội dung chính

Phối ngẫu ngoại tịch ly hôn với người dân nước ta, phải làm thế nào để giải quyết thủ tục đăng ký ly hôn?

1.Pháp lệnh căn cứ:Luật hộ Tịch điều 26
2.Trình tự xin phép:
(1)Ly Hôn Trong Nước
1、Giấy thỏa thuận ly hôn.
(1)Do hai bên đương sự đến giải quyết tại Văn Phòng Làm Việc Hành Chính Hộ Tịch nơi sở tại của người quốc dân nước ta.
(2)Khi đương sự không thể đích thân xin phép, thì cần phải qua Văn Phòng Làm Việc Hành Chính Hộ Tịch phê duyệt xong mới được đính kèm giấy ủy quyền để uỷ thác giải quyết giùm.
(3)Ngày có hiệu lực ly hôn là lấy ngày mà cơ quan hành chính hộ tịch giải quyết xong việc đăng ký ly hôn.
2. Văn bản phán quyết ly hôn hoặc điều giải (hoà)ly hôn
(1)Do hai bên hoặc một bên trong đương sự, giẩi quyết với bất cứ văn phòng làm việc hành chính hộ tịch nào của nước ta.
(2)Khi đương sự không thể đích thân xin phép, thì cần phải qua Văn Phòng Làm Việc Hành Chính Hộ Tịch phê duyệt xong mới được đính kèm giấy ủy quyền để uỷ thác giải quyết giùm.
(3)Ngày có hiệu lực ly hôn là ngày mà Toà Án xác định Phán quyết .
(2)Ly Hôn tại Nước Ngoại
1.Do hai hoặc một bên đương sự (hạn chế là phán quyết ly hôn),đến giải quyết tại Văn Phòng Làm Việc Hành Chính Hộ Tịch nơi sở tại của người quốc dân nước ta.
Khi đương sự không thể đích thân xin phép, thì cần phải qua Văn Phòng Làm Việc Hành Chính Hộ Tịch phê duyệt xong mới được giải quyết, (giấy ủy quyền nếu là làm tại nước ngoại , thì phải qua nghiện chứng của Văn Phòng Làm Việc của Nước Ta tại Nước Ngoại).
2.Các giấy tờ Cần chuẩn Bị:
(一)Kết Hôn Trong Nước
1、Giấy Hộ Khẩu người dân nước ta.
2、Giấy thỏa thuận ly hôn hoặc văn bản phán quyết ly hôn và giấy chứng minh xác định hoặc bản gốc biên bản ghi chép về phê duyệt điều giải (hoà)của Toà Án.
3、CMND của người nộp đơn xin,Con dấu riêng(hoặc ký tên), đổi mới thẻ CMND ( 1 tắm ảnh chụp trong hai năm nay, lệ phí đổi mới 50NTĐ).
(二)khi ly hôn tại nước ngoại
1、Giấy Hộ Khẩu người dân nước ta.
2、Giấy Ly hôn phải qua Văn Phòng Làm Việc của Nước Ta tại Nước Ngoại
Nghiệm chứng và dịch ra thành bản dịch tiếng Trung và qua sự nghiệm chứng của Đơn Vị Trú Tại Nước Ngoại hoặc Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao nghiệm chứng hoặc Toà Án Nghiệm Chứng hoặc Công Chứng Viên Nhân Gian làm thành bản gốc văn bản nghiệm chứng hoặc bản gốc và bản dịch ra thành tiếng Trung của Văn Bản Đăng Ký Ly Hôn (hoặc đăng Ký Ly Hôn)đã được Chính Phủ Nơi Sở Tại đăng ký giải quyết.