Chuyển đến khối nội dung chính

Trình tự đăng ký xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc dành cho Tân di dân (người nước ngoài hoặc người không quốc tịch) là như nào? Xin cấp CMND cần có những điều kiện gì?

Dựa theo Điều 3 và 4 trong Quy định nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, những người có đủ các điều kiện sau, có thể nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc tại cơ quan hộ tịch tại nơi cư trú:


Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch, có địa chỉ thường trú và thường trú hợp pháp liên tục trong 3 hoặc 5 năm, mỗi năm ít nhất 183 ngày trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc; có năng lực hành vi theo luật pháp Trung Hoa Dân Quốc và nước mà họ là công dân.


Có năng lực hành vi theo luật pháp Trung Hoa Dân Quốc và nước mà họ là công dân.


Không có tiền án tiền sự, trong phiếu lý lịch tư pháp không có thông tin phạm tội hình sự. 


Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản hoặc kỹ năng chuyên môn để có thể tự lập và đảm bảo cuộc sống tại Đài Loan (những người có vợ hoặc chồng là công dân Trung Hoa Dân Quốc, hoặc đã có thẻ cư trú vĩnh viễn không cần nộp giấy tờ này).


Có khả năng ngôn ngữ và kiến thức cơ bản liên quan đến quyền lợi - nghĩa vụ công dân.


Sau khi nhận được quyết định cho phép nhập quốc tịch, người xin nhập quốc tịch cần nộp đơn lên Sở Di dân – Bộ Nội vụ để xin cấp “Thẻ cư trú tại Đài Loan”; người xin nhập quốc tịch đồng thời phải nộp văn bản cho thôi quốc tịch gốc, trong vòng một năm kể từ ngày được Bộ Nội vụ phê chuẩn cho phép nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Trong trường hợp không nộp văn bản cho thôi quốc tịch gốc đúng thời hạn, trừ khi Bộ Ngoại giao xác minh nguyên nhân là do những hạn chế của luật pháp hoặc thủ tục hành chính của nước sở tại, người xin nhập quốc tịch có thể nộp đơn xin gia hạn, nếu không sẽ bị thu hồi quyết định cho phép nhập quốc tịch.


Sau khi cư trú đủ thời gian quy định (đã nộp văn bản cho thôi quốc tịch gốc), người xin cấp CMND cần tiếp tục nộp đơn lên Sở Di dân – Bộ Nội vụ để xin cấp “Thẻ định cư tại Đài Loan”. Sau khi nhận được thẻ định cư, người xin cấp CMND phải đến cơ quan hộ tịch địa phương để đăng ký lập hộ khẩu và nhận CMND lần đầu.


Nếu những giấy tờ cần nộp được cấp tại nước ngoài, những giấy tờ này cần được chứng thực tại Văn phòng đại diện của Đài Loan tại nước ngoài và được Bộ Ngoại giao kiểm tra xác nhận lại. Trong trường hợp những giấy tờ cần nộp được cấp bởi Văn phòng đại diện nước ngoài đặt tại Đài Loan, cần được chứng thực tại Bộ Ngoại giao. Đối với những giấy tờ bằng ngôn ngữ nước ngoài, cần đính kèm bản dịch tiếng Trung đã được chứng thực tại Văn phòng đại diện của Đài Loan tại nước ngoài và được Bộ Ngoại giao kiểm tra xác nhận lại.