Chuyển đến khối nội dung chính

Vợ hoặc chồng người nước ngoài của công dân Đài Loan, làm thế nào để lấy được CMND sau khi ly hôn?

Về nguyên tắc, vợ hoặc chồng người nước ngoài của công dân Đài Loan sau khi ly hôn, vì không còn lý do cư trú “theo người thân”, nên sẽ không thể tiếp tục ở lại Đài Loan, và cũng không thể xin nhập quốc tịch để cấp CMND Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt có thể nộp hồ sơ đăng ký lên Sở Di dân – Bộ Nội vụ xin thay đổi lý do để ở lại Đài Loan. Ví dụ: trực tiếp nuôi con, thực hiện quyền và nghĩa vụ thăm nom con mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, không có năng lực hành vi hoặc hạn chế về năng lực hành vi; là người giám hộ hoặc hỗ trợ cho công dân Trung Hoa Dân Quốc v.v… 

Lấy ví dụ, sau khi ly hôn, những người trực tiếp nuôi dưỡng, có quyền giám hộ, có nghĩa vụ thăm nom con mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, không có năng lực hành vi hoặc hạn chế về năng lực hành vi. Nếu xin cấp CMND, cần theo quy định của Luật Quốc tịch, đến cơ quan hộ tịch tại nơi cư trú để đăng ký nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Người xin nhập quốc tịch đồng thời phải nộp văn bản cho thôi quốc tịch gốc, trong vòng một năm kể từ ngày được Bộ Nội vụ phê chuẩn cho phép nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Trong trường hợp không nộp văn bản cho thôi quốc tịch gốc đúng thời hạn, trừ khi Bộ Ngoại giao xác minh nguyên nhân là do những hạn chế của luật pháp hoặc thủ tục hành chính của nước sở tại, người xin nhập quốc tịch có thể nộp đơn xin gia hạn, nếu không sẽ bị thu hồi quyết định cho phép nhập quốc tịch.


Những điều kiện cần đáp ứng khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc:


Thường trú hợp pháp liên tục trong 3 năm trở lên, mỗi năm ít nhất 183 ngày trong lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc,


Có năng lực hành vi theo luật pháp Trung Hoa Dân Quốc và nước mà họ là công dân,


Không có tiền án tiền sự, trong phiếu lý lịch tư pháp không có thông tin phạm tội hình sự,


Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản hoặc kỹ năng chuyên môn để có thể tự lập và đảm bảo cuộc sống tại Đài Loan,


Có khả năng ngôn ngữ và kiến thức cơ bản liên quan đến quyền lợi - nghĩa vụ công dân Đài Loan.


Khi xin nhập quốc tịch cần điền đơn đăng ký và nộp kèm cùng các tài liệu sau:


Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản hoặc kỹ năng chuyên môn để có thể tự lập và đảm bảo cuộc sống tại Đài Loan,


Giấy tờ chứng minh có khả năng ngôn ngữ và kiến thức cơ bản liên quan đến quyền lợi - nghĩa vụ công dân,


Thẻ cư trú hoặc thẻ cư trú vĩnh viễn còn giá trị,


Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp. (Nếu người xin nhập quốc tịch đã nộp phiếu lý lịch tư pháp khi đăng ký cư trú với mục đích “theo vợ hoặc chồng”, không có thông tin xuất cảnh tại thời điểm đăng ký nhập quốc tịch sau khi ly hôn, thì không cần nộp giấy tờ này).


01 ảnh màu chụp chính diện, không đội mũ, được chụp trong vòng 2 năm trở lại đây (theo tiêu chuẩn ảnh làm CMND, mặt sau ghi đầy đủ họ tên),


Lệ phí 1.200 Đài tệ. (Thanh toán bằng ngân phiếu qua bưu điện, người nhận tiền: Bộ Nội vụ).


Sau khi nhận được quyết định cho phép nhập quốc tịch, người xin nhập quốc tịch cần nộp đơn lên Sở Di dân – Bộ Nội vụ để xin cấp “Thẻ cư trú tại Đài Loan”; trong vòng một năm, người xin nhập quốc tịch đồng thời phải nộp văn bản cho thôi quốc tịch gốc. Khi cư trú tại Đài Loan đủ thời gian quy định, người xin cấp CMND cần tiếp tục nộp đơn lên Sở Di dân – Bộ Nội vụ để xin cấp “Thẻ định cư tại Đài Loan”. Sau khi nhận được thẻ định cư, người xin cấp CMND có thể đến cơ quan hộ tịch địa phương để đăng ký lập hộ khẩu và nhận CMND lần đầu.


Danh sách các giấy tờ cần nộp khi đăng ký hộ khẩu lần đầu:


Sổ hộ khẩu (người có hộ khẩu độc lập không cần đính kèm, nhưng cần cung cấp các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở đối với người lập hộ khẩu độc lập),


01 ảnh màu hoặc ảnh số chụp chính diện, không đội mũ, được chụp trong vòng 2 năm gần đây (tiêu chuẩn quy định của ảnh, xin vui lòng kiểm tra tại trang web toàn cầu của Sở Hộ tịch Bộ Nội vụ),


Lệ phí cấp sổ hộ khẩu lần đầu là 30 Đài tệ; lệ phí quy định khi cấp CMND lần đầu là 50 Đài tệ.


Để hiểu hơn về những thủ tục xin nhập quốc tịch, xin vui lòng tham khảo các thông tin trên trang web của Sở Hộ tịch - Bộ Nội vụ: Trang chủ - Quy định pháp luật và những điều cần biết khi đăng ký – Những điều cần biết khi đăng ký xin nhập quốc tịch – Đơn xin thay đổi quốc tịch và danh sách các giấy tờ cần nộp.


Nếu những giấy tờ cần nộp được cấp tại nước ngoài, những giấy tờ này cần được chứng thực tại Văn phòng đại diện của Đài Loan tại nước ngoài và được Bộ Ngoại giao kiểm tra xác nhận lại. Trong trường hợp những giấy tờ cần nộp được cấp bởi Văn phòng đại diện nước ngoài đặt tại Đài Loan, cần được chứng thực tại Bộ Ngoại giao. Đối với những giấy tờ bằng ngôn ngữ nước ngoài, cần đính kèm bản dịch tiếng Trung đã được chứng thực tại Văn phòng đại diện của Đài Loan tại nước ngoài và được Bộ Ngoại giao kiểm tra xác nhận lại.


Để biết thêm thông tin liên quan đến các giấy tờ cần nộp khi xin cấp Thẻ cư trú và Thẻ định cư tại Đài Loan, xin vui lòng liên hệ các trạm dịch vụ (Link) của Sở Di dân.