Chuyển đến khối nội dung chính

Tiệm hàng ăn sáng, trưa Trung Nguyên

Địa chỉ :Số 30, phố Trung Nguyên
điện thoại:0915-113-718
năm khởi nghiệp cửa hàng:2019
quốc tịch của trưởng cửa hang :Trung Quốc đại lục

Tiệm hàng ăn sáng, trưa Trung Nguyên
 
Tiệm hàng ăn sáng, trưa Trung Nguyên
 
Tiệm hàng ăn sáng, trưa Trung Nguyên