Chuyển đến khối nội dung chính

Tiệm mỳ nước ngoài đệ nhất

điểm hấp dẫn:mỳ bò
Địa chỉ :No.403,Jilin Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City
điện thoại:(02)2585-3303
thời gian mở cửa:11:30-21:00
năm khởi nghiệp cửa hàng:2008
quốc tịch của trưởng cửa hang :Iran

Tiệm mỳ nước ngoài đệ nhất