Chuyển đến khối nội dung chính

Quán brunch Tiểu Hùng

Địa điểm:Số 48, ngõ 330, đường Tùng Giang, phường Tân Sinh, quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Điện thoại:(02)2521-0229

Thời gian mở cửa:06:00 – 15:30 (nghỉ thứ 4 hằng tuần)

Năm khởi nghiệp cửa hàng:2003

Quốc tịch của trưởng cửa hàng:MyanmarQuán brunch Tiểu Hùng
   
Quán brunch Tiểu Hùng
   
Quán brunch Tiểu Hùng