Chuyển đến khối nội dung chính

Quán bánh bao chiên Tân Hồng

Địa chỉ :Số 59, đường Thiên Tường
điện thoại:(02)2585-7853
thời gian mở cửa:11:00-21:00, Nghỉ thứ 7
năm khởi nghiệp cửa hàng:2010
quốc tịch của trưởng cửa hang :Trung Quốc Đại Lục

Quán bánh bao chiên Tân Hồng