Chuyển đến khối nội dung chính

Quán Bình Điền

Địa chỉ :Tầng 1, số 80, ngõ 119, đường Lâm Sâm Bắc
điện thoại:(02)2542-0552
thời gian mở cửa:17:00-24:00、Nghỉ thứ 7
năm khởi nghiệp cửa hàng:2006
quốc tịch của trưởng cửa hang :Nhật Bản

Quán Bình Điền