Chuyển đến khối nội dung chính

/001/Upload/480/relpic/61355/8897099/88b05903-b3f9-4823-a61f-ccc5ebc5d3be.jpg


Ngày 5 tháng 12 là ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol, cũng là Ngày của Cha tại Thái Lan. Ngày của Cha tại Thái Lan được thiết lập vào năm 1980, theo ngày sinh nhật của Quốc vương Thái Lan lúc bấy giờ, thể hiện mối quan hệ thân thiết như cha con giữa nhà vua Thái Lan và thần dân. Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Quốc vương Thái Lan Bhumibol đã qua đời sau 70 năm trị vì. Chính phủ Thái Lan tuyên bố, Ngày của Cha sẽ không thay đổi. Vào ngày đó, người dân không chỉ có thể cảm ơn cha mình, cũng có thể tham gia các hoạt động tưởng nhớ Quốc vương quá cố.

Vào Ngày của Cha, người dân Thái Lan sẽ treo Quốc kỳ trong nhà, ngoài ra cũng làm công đức thông qua những nghi lễ tôn giáo, như cung cấp thực phẩm cho những nhà sư v.v…Bên cạnh đó, các cơ quan chính phủ và đơn vị liên quan sẽ đặt ảnh của cố Quốc vương và thiệp chúc phúc để người dân viết lời chúc phúc, ký tên. Người dân sẽ mặc đồ màu vàng, các cửa hàng cũng sẽ treo cờ vàng và trang trí hoa màu vàng. Màu của loại hoa này phù hợp với màu đại diện của Quốc vương Bhumibol. Đây cũng là một loại cây mang đến sự may mắn, được coi là loại cây mang màu sắc của Phật giáo, tượng trưng cho hòa bình.