Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Bản Ghi Danh làm việc tình nguyện tại Hội Quán Người Dân Nhập Cư Mới.2020-03-10
2Bảng làm đơn xin mượn địa điểm “Trung tâm hoạt động khu cư dân Lê Trọng” quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc.2019-08-19
3Bảng đăng ký mượn địa điểm hội quán tân di dân Shilin Wanhua thành phố Đài Bắc2019-08-19
4Chính sách phụ đạo Tân di dân và phương án thực thi thành phố Đài Bắc 2018-04-21
5Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, phiên bản tiếng Trung năm 2017)2018-01-03
6Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Anh năm 2017)2018-01-03
7Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Việt năm 2017)2018-01-03
8Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Thái Lan năm 2017)2018-01-03
9Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Indonexia năm 2017)2018-01-03
10Chính sách chăm sóc phụ đạo người nhập cư của Thành phố Đài Bắc2017-03-29
11Thành phố Đài Bắc Dân cư mới Bảng tổng hợp tình hình thực hiện biện pháp phụ đạo chăm sóc2014-11-19
12Bản tóm tắt về các giấy tờ phải nộp khi xin qui hóa nhập quốc tịch ĐÀI Loan(Thích hợp cho hôn phối nước ngoài)2012-11-06
13Bản Tóm Tắt Về Các Bản tóm tắt về các giấy tờ phải nộp khi xin qui hóa nhập quốc tịch Đài Loan(Thích hợp cho người có quốc tịch nước ngoài tự nguyện qui hóa)2012-11-06
14Hỏi & Đáp về Tuyên Truyền Văn Hoá Việt Nam, Indonesia, Thái Lan 2012-09-01
15Nghiên cứu về việc điều tra ý kiến về chăm sóc và nhu cầu sinh hoạt của Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc. 2012-08-16
16Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Campuchia )2012-07-08
17Những điểm chính về thiết lập của Ủy Bản Các Biện Pháp Tư Vấn Về Chăm Sóc Và Phụ Đạo Cho Người Dân Nhập Cứ Mới TP Đài Bắc.2012-05-05
18Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Anh)2012-04-27
19Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Trung)2012-04-27
20Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Thái Lan)2012-04-27