尚未定義

Triển lãm thành quả phục vụ việc làm Tân di dân năm 2014 tại Sở phục vụ việc làm thành phố Đài Bắc

無標題文件

Triển lãm thành quả phục vụ việc làm Tân di dân năm 2014 tại Sở phục vụ việc làm thành phố Đài Bắc

Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Sở phục vụ việc làm thành phố Đài Bắc tổ chức Triển lãm thành quả phục vụ việc làm Tân di dân tại Hội quán Tân di dân Vạn Hoa. Vào ngày hôm đó mời 2 Tân di dân trở về nhà mẹ đẻ chia sẻ kinh nghiệm và diễn biến tâm lý tìm việc và sáng nghiệp sau khi tới Đài Loan. Điều đặc biệt là giới doanh nghiệp cũng lần đầu tham gia hoạt động Tân di dân như vậy. Trung tâm phúc lợi Toàn Liên cung cấp kinh nghiệm và cách nhìn nhận về việc doanh nghiệp tuyển dụng lao động Tân di dân qua nhãn quan của chủ thuê, đồng thời thực hiện tuyển dụng nhân tài tại hiện trường sau khi kết thúc hoạt động.

Sở phục vụ việc làm thành phố Đài Bắc đặc biệt chu đáo thu xếp khu chăm sóc trẻ nhỏ, thông qua sự hỗ trợ của tình nguyện viên Quỹ từ thiện Cathay, để Tân di dân có nhu cầu gửi trẻ và những người quan tâm chăm sóc Tân di dân không phải lo lắng khi tham gia triển lãm thành quả đặc sắc.


103年新移民就業服務成果展
Triển lãm thành quả phục vụ việc làm Tân di dân năm 2014
外籍配偶分享就業經驗及心路歷程
Người hôn phối nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm tìm việc và diễn biến tâm lý
大陸籍配偶分享創業經驗及心路歷程
Người hôn phối Đại lục chia sẻ kinh nghiệm sáng nghiệp và diễn biến tâm lý

Trung tâm phúc lợi Toàn Liên cung cấp kinh nghiệm và cách nhìn nhận về việc doanh nghiệp tuyển dụng lao động Tân di dân qua nhãn quan của chủ thuê

現場徵才
Tuyển dụng nhân tài trực tiếp
托兒照顧
Khu chăm sóc gửi trẻ