Chuyển đến khối nội dung chính

Hiệp hội phát triển người lao động nước ngoài tại Đài Loan tổ chức thành quả “ Khóa học đào tạo bồi dưỡng Tân di dân tự làm phát thanh truyền thông”0616

Hiệp hội phát triển người lao động nước ngoài tại Đài Loan tổ chức lớp học đào tạo bồi dưỡng Tân di dân tự làm phát thanh truyền thông từ ngày 5/5 ~ 16/5/2019. Do ba giảng viên giảng dạy là thầy Vương Kiến Hùng, cô Diệp Minh Lan, thầy Trần Trị An, dẫn dắt 32 học viên học viết bài báo, chụp quay hình và cắt ghép phim. Dùng điện thoại tự tạo câu chuyện video clip của mình.
https://youtu.be/aaxakyLvGzA

Ảnh tập thể


Giảng viên dạy kỹ sảo quay phim chụp hình


Học viên nhiệt tình hỏi


Học viên học quay phim chụp hình


Giảng viên giới thiệu


Học viên khi đang quay phim chụp hình


Ảnh tập thể


Ảnh tập thể