Chuyển đến khối nội dung chính

Kế hoạch tiêm vắc xin tại các trường học của Thành phố Đài Bắc (C/9-9)

1. Với 147 trường trung học dạy nghề, trường giáo dục đặc biệt trung học cơ sở, trường học ngoại kiều, trường chuyên nghiệp 5 năm Đài Bắc, và 7 khu bệnh viện lớn của bệnh viện liên hợp thành phố Đài Bắc, 31 bệnh viện ký kết phối hợp qua hợp đồng, phòng khám phối hợp.

  • Bệnh viện và phòng khám có khả năng xử lý sơ cứu và sơ tán khẩn cấp và nhân lực y tế: 1 bác sĩ + 3 nhân viên điều dưỡng là một nhóm, và nhân lực khác cần được phân bổ 4 ~ 10 người
2. Tiêm chủng tập trung trong trường (dự kiến cho năm học 2020):
(1) Tổng số 77 trường phổ thông trung học / trung học dạy nghề, trường chuyên nghiệp năm thứ nhất 1-năm thứ 3 (bao gồm cả lớp học tiến tu), 108.506 người tiêm chủng và 101.862 người dự kiến sẽ được tiêm chủng (ước tính với tỷ lệ tiêm chủng là 90%)
(2) Có 70 trường trung học cơ sở, 49.070 người cần được tiêm chủng và ước tính 45.597 người được tiêm chủng
(3) Ước tính tổng số người tiêm mũi đầu tiên là 147.459 người

3. Hẹn lịch đến bệnh viện tiêm phòng (nhận được thông báo):
(1) Học sinh tiểu học lớp 6 trên 12 tuổi (không bao gồm học bổ túc)
(2)Những học sinh tiến tu và lưu học sinh tại Đài Loan
(3) Sinh viên tự học
(4) Những người chưa được tiêm vắc xin trong trường vì một lý do nào đó

4.Trang web đặt hẹn trước lịch tiêm vắc xin miễn phí của Chính phủ: Những học sinh trong nước tuổi từ 12 đến chưa tròn 18 tuổi (vào trang web đăng ký và đặt lịch hẹn tiêm vắc xin tự nguyện theo lịch của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch thông báo)
  • Việc tiêm chủng áp dụng theo tính chất tự nguyện và không bắt buộc. Cha mẹ nên ký giấy đồng ý sau khi đã hiểu đầy đủ về lợi ích của việc tiêm chủng và các phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm chủng, đồng thời sắp xếp những điều cần lưu ý cho việc tiêm chủng theo nguyện vọng của trẻ.
  • Những điều cần lưy ý về việc tiêm chủng ngừa sẽ được sắp xếp bắt đầu từ trung học phổ thông / trung học dạy nghề và trường chuyên nghiệp năm thứ 1-năm thứ 3