Chuyển đến khối nội dung chính

Kế hoạch thắp sáng dành cho do dân mới toàn quốc – Cuộc thi sáng tác đoạn phim ngắn về cuộc sống gia đình hạnh phúc của cư dân mới