尚未定義

Hội quán Tân di dân Wanhua và Shilin thông báo nghỉ Tết Đoan ngọ từ ngày 25/06-29/06/2020 (6-17)

Phối hợp ngày nghỉ lễ của cơ quan chính phủ, Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin sẽ nghỉ 5 ngày lễ từ ngày 25/06-29/6/2020.

發布日期

2020-06-23