尚未定義

Qũy hội xã hội giáo dục văn hóa tổ chức hội thảo “ Tân di dân và Đài Loan” (9-5)

Hội thảo tháng 9 – 11 mời Tân di dân hay học sinh sinh viên đang học, đang làm việc hay các nhà nghiên cứu tại Đài Loan là người Đông Nam Á và Nam Á tiến hành thuyết trình chuyên đề. Chia sẻ kinh nghiệm đa văn hóa và công việc cuộc sống tại Đài Loan của di công, di dân.
Thời gian: 14:00 – 16:00 thứ sáu ngày 27/09/2019
Địa điểm: Số 1, đường Thiên Tường, quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc


https://reurl.cc/EOYok
 

發布日期

2019-09-06