Chuyển đến khối nội dung chính

Tọa đàm miễn phí “Lối sống gia đình khỏe mạnh và bền vững” do Trung tâm Giáo dục Gia đình Đài Bắc tổ chức (6-10)

Chương trình bao gồm: 

Ngày 20/7: “Trò chơi phòng chống bạo lực học đường”.

Ngày 17/8: “Hoạt động chúc mừng ngày của Ông Bà” .

Ngày 21/9: “Phi hôn nhân – đại sự”.

Xin mời mọi người cùng đăng ký tham gia.


Ngày tháng

2024-07-02