Chuyển đến khối nội dung chính

Chuyến tham vấn của các doanh nghiệp dành cho Tân di dân lần thứ 2 năm 2023- Sở phục vụ tìm việc làm thành phố Đài Bắc(9-5)

✅Thời gian hợp: Sáng 8:50 thứ sáu ngày 22/9

✅Địa điểm tập trung: Số 101 đại lộ Mãnh Giáp, lầu 1 Tòa ốc 101 Mãnh Giáp

✅Thời gian tham vấn: Sáng 9:00-17:00

✅ Địa điểm tham vấn: Khách sạn W Đài Bắc và Khách sạn Indigo

✅Đường dây đăng ký: (02)23085321 cô Trương 703 cô Dương 712

Thông qua chuyến tham vấn thực tế này của 2 khách sạn nổi tiếng tại thành phố Đài Bắc,

và miêu tả cách làm việc trong ngành khách sạn để Tân di dân hiểu rõ hơn tình hình thực tế về thị trường làm việc.

Ngày tháng

2023-09-11