Chuyển đến khối nội dung chính

“Buổi tham quan doanh nghiệp đợt 1 dành cho Tân Di dân” trong chương trình “Xúc tiến kế hoạch dịch vụ việc làm dành cho Tân Di dân” năm 2023 (3-4)

Vào 09:00 ~ 17:00 ngày 25/3/2023 (thứ 7), Phòng Dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức buổi tham quan một số doanh nghiệp nổi tiếng (tầng 2, số 276 đường Tùng Giang, quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, số 80 đường Bảo Kiều, quận Tân Điện, thành phố Tân Bắc), xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia.

Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo: Trang web thông tin của Phòng Dịch vụ việc làm Đài Bắc. 

Hoặc liên hệ số 23085231 # 703 (Ms. Trương), 712 (Ms. Dương).


Ngày tháng

2023-03-14