Chuyển đến khối nội dung chính

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Nội vụ tổ chức cuộc thi thực hiện dự án"Đa văn hóa, tân di dân sáng tạo đầy sức sống vui khỏe" (5-2)

1. Để phát huy thế mạnh môi trường đa văn hóa của di dân mới và con cái của họ, tích cực trau dồi khái niệm "đa văn hóa" và "Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình tthức phân biệt chủng tộc" (viết tắt là ICERD), nâng cao kiến thức tham gia của họ vào các công việc chung, khởi nguồn cho các dự án sáng tạo độc đáo, hòa nhập vào các hoạt động trong khuôn viên trường hoặc cộng đồng và chuyển chúng thành các dự án của chính phủ và hành động thực tế, đồng thời thông qua thực tế của địa điểm tổ chức, thúc đẩy đề cao sự khác biệt trong xã hội và tôn trọng sự đa dạng, tổ chức cuộc thi đặc biệt này.

2. Cuộc thi này dự kiến sẽ chọn ra 10 đội thực hành kế hoạch thực tế và theo nội dung thực tế của dự án, thưởng tiền thực hành cho mỗi đội lên đến 80.000 Đài tệ và đơn đăng ký sẽ được nhận từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 15 tháng 7 năm 2022 và gửi đến "Tổ giải quyết vấn đề nhập cư của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nội vụ" (Phòng phụ đạo di dân mới) tại (Tầng 5, số 15, phố Quảng Châu, Quận Trung Chính, Thành phố Đài Bắc) căn cứ theo dấu bưu điện làm bằng chứng ngày gửi đi. Để biết thêm nội dung chi tiết xin vào trang Web thông tin toàn cầu của Cục (https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/147023/307312/) và Trang Web thông tin phát triển đào tạo di dân mới (https: //ifi.immigration.gov.đtw) để tải xuống các tin tức mới nhất hoặc liên hệ với đường dây nóng 02-23889393 chuyển số máy lẻ 2592 với Cô Chu

Ngày tháng

2022-05-06