Chuyển đến khối nội dung chính

Phim giáo dục an toàn giao thông --- Vụ Giáo dục Quốc dân và Mầm non – Bộ Giáo dục (9-7)

Quan điểm đúng đắn về “An toàn giao thông” chính là “tấm bùa hộ mệnh” của bạn và tôi, “tấm bùa” này sẽ đồng hành cùng các con lớn lên một cách an toàn, đồng thời cũng giúp ho các con đồng hành cùng chúng ta mạnh khỏe đến già.


◈Hãy là những “kỵ sĩ vàng” điều khiển xe an toàn, đi trên đúng làn đường dành cho xe đạp, chú ý điểm mù tầm nhìn và tránh những vị trí có sự chênh lệch của bánh xe ô tô.

◈Những đoạn đường không có tín hiệu giao thông rất nguy hiểm. Khi đi qua các đoạn đường này, hãy học cách sử dụng gương phản chiếu, chú ý quan sát và nghe âm thanh. Khi đi xe ở những đoàn đường không đủ ánh sáng, có thể đeo/ mặc đồ phản quang để hỗ trợ nhận diện.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLR9-cXLksRCsJoDVyaNVIultDJBqWrVz1Ngày tháng

2023-09-13