尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Mở đăng ký tham gia miễn phí buổi tọa đàm về gia đình sống vui vào thứ bảy do trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài bắc tổ chức: “19/10 hẹn gặp giới tính đa nguyên và gia đình đa nguyên”, “16/11 phụ huynh và con cái nói chuyện hôn nhân đồng tính”, “21/12 những chuyện mới mẻ trong giáo dục gia đình” (10-10)

Mời mọi người đến nghe giảng viên của buổi tọa đàm gặp gỡ gia đình đa nguyên, giới tính đa nguyên – gia đình tôi – Trần Dật - Chủ nhiệm bộ đào tạo Qũy tri thức mới phụ nữ vào ngày 19/10.
Giới thiệu môi trường sống tư thái giới tính đa dạng. Làm quen và ủng hộ thành viên hình thái gia đình đa nguyên, bao gồm các loại gia đình như độc thân, hôn nhân đồng tính, hôn nhân với người nước ngoài, giáo dục dạy dỗ thế hệ sau.

Tọa đàm quan hệ mật thiết - hôn nhân đồng tính đối thoại cha mẹ và con cái vào ngày 16/11, giảng viên: Hứa Hân Thụy - Tổ trưởng bộ xúc tiến giáo dục đường dây nóng tư vấn đồng tính tại Đài Loan.
Trong kinh nghiệm sống của bạn, bạn và người cao tuổi hoặc các con đối với cách nghĩ trong hôn nhân có điều gì khác biệt nhiều không? Mời bạn lắng nghe cuộc trò chuyện đối thoại xuyên thế hệ này và nói về sự tiến triển hiện tại của quan hệ thân mật!
Phát hiện nghiên cứu mới nổi – những vấn đề mới mẻ trong giáo dục gia đình/giảng viên nghiên cứu sinh khoa gia đình học và phát triển nhân loại đại học sư phạm Đài Loan Kongdi, Xie Yi Jun, Xiao Zi Qiao/ cùng tọa đàm với: giáo sư Ngụy Tú Trâm.

Làm thế nào dạy dỗ người con ngoan? – Hành vi giáo dục của cha mẹ có ảnh hưởng đến hành vi xã hội của trẻ, nói về vấn đề sản phẩm 3C có ảnh hưởng đến môi trường gia đình trao đổi đối với các thành viên gia đình, thời gian trao đổi giữa cha mẹ và con cái về thời gian màn hình với trẻ 3 tuổi. Làm thế nào trở thành người ba mẹ tốt? Xác định nhận biết và lựa chọn nội dung truyền thông cho giáo dục phụ huynh.

Thời gian:
Vào lúc 10:00 – 12:00 ngày 19/10 xin mời đến gia đình tôi – gặp gỡ giới tính đa nguyên và gia đình đa nguyên;
Vào lúc 10:00 – 12:00 ngày 16/11 quan hệ thân mật, hôn nhân (đồng tính) đối thoại phụ huynh và con cái.
21/12 phát hiện nghiên cứu – những việc mới mẻ trong giáo dục gia đình
Địa điểm: Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Bắc (Số 110, đường Jilin, quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: (02)2541-9690 máy lẻ 820

活動
 

發布日期

2019-10-14