Chuyển đến khối nội dung chính

​Thông báo: Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm sẽ kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày 28 tháng 6 năm 2021 (Ngàytạm đóng cửa sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh)

1.Do Trung tâm Chỉđạo tình hình dịch bệnhTrung ương thông báo cảnh báo dịchở cấp độ 3đã kéo dài đến ngày 28 tháng 6 năm 2021. Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm cũng sẽ tạm thời đóng cửa cho đến sau khi mức cảnh báo ở cấp độ 3 được dỡ bỏ và sẽthông báo giờ mở cửa sau.
2. Các dịch vụ thông dịch và tư vấn của Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm cũng đồng bộ tạm dừng

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Ngày tháng

2021-06-08