尚未定義

Qũy hội Eden tổ chức “Vui tập thể dục khỏe để không già ~ đoàn thể hỗ trợ tân di dân thành phố Đài Bắc” (6-15)

Thông qua quản lý tinh thần khám phá bản thân , phát triển tích cực và tìm hiểu khóa học liên quan đến tình trạng tuổi tiền mãn kinh.

Thời gian: Từ 14:00 – 16:00, các ngày thứ 3 trong tuần từ 07/07 – 25/08/2020
Địa điểm: Phòng tập thể trung tâm dịch vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc (Lầu 7, số 21, đoạn 1, phố Dihua, quận Datong)
Điện thoại: 2230-0339

發布日期

2020-06-19