Chuyển đến khối nội dung chính

Khóa đào tạo tài năng đa văn hóa dành cho tân di dân " của Sở di dân đã được gia hạn tổ chức từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2022 (6-4)

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, "Chương trình đào tạo tài năng đa văn hóa dành cho tân di dân" của Sở Di dân đã được gia hạn tổ chức từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2022 .
Để đào tạo những giảng viên hạt giống tài năng đa văn hóa, Sở di dân đã ủy quyền cho Đại học Jingyi lên kế hoạch tổ chức khóa đào tạo tài năng đa văn hóa cho tân di dân (bao gồm khóa học sơ cấp và nâng cao) tại 4 khu vực Bắc, Trung, Nam và Đông  từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2022. Tại 4 khu vực, tổng cộng tổ chức 8 buổi. Mỗi buổi dự kiến ​​chiêu sinh khoảng 40 học viên. Xin mời tân di dân và con em của họ nhiệt tình đăng ký!
Điện thoại tư vấn: Liên hệ với cô Trần trường Đại học Jingyi (04) 2632-8001 chuyến số máy lẻ 11911

Ngày tháng

2021-06-25