Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Bắc tổ chức “Buổi tọa đàm gia đình sống vui khỏe” vào ngày 14/11 – 12/12 (10-1)

Tọa đàm vào tháng 11 – Bản giao hưởng quan hệ “yêu” – quan hệ tình yêu giữa các thanh thiếu niên.
Thời gian: Lúc 10:00 – 12:00, thứ bảy, ngày 14/11/2020
Đăng ký qua trang web: https://www.beclass.com/rid=2443ddb5f6a9b05b8769

Toạ đàm tháng 12 – Gia đình có việc mới mẻ– chia sẻ chủ đề truyện tranh “gia đình” trong và ngoài nước.
Thời gian: Lúc 10:00 – 12:00, thứ bảy, ngày 12/12/2020
Đăng ký qua trang web: https://www.beclass.com/rid=2443ddb5f6ab5cec3da1

Địa điểm: Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Bắc (Số 110, đường jilin, quận Zhongshan)
Điện thoại: 2541-9690 số máy lẻ 820
 

ngày tháng

2020-10-05