Chuyển đến khối nội dung chính

Thông tin khóa học 「Hội thảo việc làm cho Tân Di dân」trong「Kế hoạch dịch vụ xúc tiến việc làm Tân Di dân」năm 2022 (7-9)

Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia buổi hội thảo việc làm do Phòng Dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc tổ chức. Hoạt động bắt đầu từ 9:00 đến 12:30 ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại phòng học lao động (tầng 6, số 101 đại lộ Mãnh Giáp, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc). Hoạt động có cung cấp dịch vụ trông trẻ. Thông tin chi tiết xin liên hệ qua điện thoại: 23085231#703 (cô Trương) hoặc 712 (cô Dương).

Ngày tháng

2022-07-22