Chuyển đến khối nội dung chính

Tạp chí Taiwan Panorama phiên bản bằng tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Indonesia sẽ được xem trực tuyến vào tháng 8 (8-14)

Số báo kỳ này giới thiệu Bảo tàng Đài Loan với kiến trúc, sinh thái, hạt giống, văn hóa thổ dân và các nền văn hóa tự nhiên khác của Đài Loan, cũng như câu chuyện về nghệ sĩ Đông Nam Á Made Sukariawan sử dụng vật liệu phế thải để tạo ra các tác phẩm chạm khắc gỗ ở Đài Loan.

Ngày tháng

2021-09-02