尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Vào thứ bảy ngày 31/08 Qũy hội Eden tổ chức “Tân di dân hỗ trợ ngày gia đình liên hiệp tập thể”(8-9)

Hoạt động phong phú bao gồm : biểu diễn múa, trò chơi thú vị, hỏi đáp có thưởng v.v... Mời các gia đình Tân di dân cha mẹ và con cái đến tham gia.
Thời gian: Vào lúc 09:00 – 12:00 ngày 31/08/2019
Địa điểm: lầu 13, số 120, đoạn 3, đường Heping xi, quận Wanhua, thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2230-0339