尚未定義

Qũy hội Eden tổ chức khóa học thể dục nhịp điệu “ Mẹ và bé cùng nhảy Aerobic yo ~” từ ngày 02/06 – 30/06 (5-3)

Thể dục nhịp điệu kết hợp yoga và aerobic, cho chúng ta cùng hưởng cuộc sống tươi đẹp khỏe cho tinh thần và thể chất.

Thời gian: Từ ngày 02/06 – 30/06/2020 (25/06 nghỉ lễ Đoan Ngọ), học vào lúc 14:00-16:00, các ngày thứ ba, thứ năm trong tuần.


Điện thoại: Phòng làm việc nghệ thuật Hoa Hướng Dương (Lầu 2, số 163-1, đoạn 2, đường Đông Trường An)

Điện thoại: (02)2230-0339

發布日期

2020-05-18