Chuyển đến khối nội dung chính

Dự án “ Tăng giá trị sức khỏe” về chăm sóc sức khỏe dự phòng dành cho người lớn của Thành phố Đài Bắc, cung cấp cho người dân thành phố từ 40 tuổi đến 64 tuổi, cứ 3 năm một lần kiểm tra sức khỏe. (4-11)

Các công dân thân mến! Năm nay các bạn đã kiểm tra sức khỏe chưa? Những người từ 40 đến 64 tuổi cứ 3 năm được khám sức khỏe một lần, và những người từ 45 đến 79 tuổi được kiểm tra một lần viêm gan B và C. Xin công dân là đối tượng đủ điều kiện hãy mang thẻ bảo hiểm đến bệnh viện chữa bệnh đặc biệt để kiểm tra tiếp nhận dịch vụ. Chi tiết xin hãy liên hệ với Sở y tế chính phủ thành phố Đài Bắc hoặc Trung tâm dịch vụ sức khỏe của 12 khu vực.

Dự án “Tăng giá trị sức khỏe” về chăm sóc sức khỏe dự phòng dành cho người lớn của Sở y tế chính phủ thành phố Đài Bắc: https://reurl.cc/dVl3j2

Ngày tháng

2021-04-26