Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Tái thiết Lao động tổ chức "Huấn luyện nhận thức - giáo dục và Đào tạo về bệnh mất trí nhớ" vào ngày 05/10 (9-13)

Hỗ trợ thông dịch viên hiểu rõ về bệnh mất trí, giới thiệu nguồn chăm sóc dài ngày và kỹ năng chăm sóc thăm nom.
Thời gian: Lúc 13:30, thứ ba, ngày 05/10
Địa điểm: Phòng học Đại học Lao động (Tầng 6, số 101, đại lộ Mengjia, Quận Wanhua, Thành phố Đài Bắc)
Đăng ký qua: nhấp vào đường liên kết sau
Điện thoại liên lạc: 02-23381600 chuyển số máy lẻ 4211 Miss Zhou

Ngày tháng

2021-09-27