尚未定義

Cứ điểm chăm sóc khu cộng đồng tân di dân khu Nam tổ chức vào ngày 23/11 “Món ăn quê hương chính thực Inđô – Lemper ayam” (11-4)

Đài Loan có cơm nắm truyền thống, Inđô cũng có cơm nắm thịt gà Lemper ayam, hãy nhanh đến nếm thử nào.
Thời gian: 14:30 – 16:30, thứ bảy ngày 23/11
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc cộng đồng dân cư tân di dân khu phía Nam (Số 7, ngõ 127, đường Jingxing, quận Wenshan)
Điện thoại: (02)2931-2166 máy lẻ 15
Ngày đăng ký cuối cùng : Trước giờ trưa thứ sáu ngày 15/11/2019
 

發布日期

2019-11-01