Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm chăm sóc tân di dân khu vực phía Đông thành phố Đài Bắc tổ chức khóa học đào tạo tình nguyện viên vào thứ bảy ngày 13/3 (2-3)

Hoan nghênh các gia đình tân di dân và những người dân nói chung có ý muốn làm phục vụ giúp đỡ mọi người, sau khi đào tạo ít nhất có thể tới phục vụ 2 lần tại Cứ điểm 

Thời gian:  Vào lúc  13:30-16:30, thứ bảy ngày 13/ 3/ 2021
Địa điểm: Cứ điểm tân di dân khu vực phía Đông (Lầu 1, Số 19, ngách 83, ngõ 189, đoạn 3, đường Kangning, thành phố Đài Bắc)
Điện thoại đăng ký: Liên hệ với nhân viên làm công tác xã hội - Lâm (02)2631-7059 số máy lẻ 12

Ngày tháng

2021-02-04