Chuyển đến khối nội dung chính

Tổ chức Pearl Buck tổ chức “Buổi học Tiếng Anh” vào ngày 24/1 (12-6)

Hãy tham khảo trại học tiếng Anh được thiết kế bởi chương trình giảng dạy của học viện Kinh doanh Harvard. Do một nhóm cùng nhau xây dựng ý tưởng sáng tạo. Hoạt động sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, giúp kích thích tư duy và kỹ năng giao tiếp cũng như sử dụng thực tiễn các kỹ năng tiếng Anh trong học tập !
*Đối tượng: Học sinh cấp hai từ lớp 7~lớp 9, có đủ năng lực hội thoại tiếng Anh cơ bản (50 học sinh, nhận cho đến khi đủ số lượng người)
*Miễn phí cho khóa học

Thời gian: Vào lúc 14:00-16:00, thứ hai, ngày 24/1/2022
Địa điểm: Phòng học 332, trung tâm hoạt động thanh niên Jiantan (Số 16, đoạn 4, đường Zhongshan Bắc, quận Shilin, thành phố Đài Bắc)
Trang web đăng ký: Link qua trang web

Ngày tháng

2021-12-30