Chuyển đến khối nội dung chính

Triển lãm “ Góc nhìn mới đa sắc” (11-1)

Tại nơi đặt trụ sở của Hội quán Tân Di dân Sỹ Lâm, nhóm USR của Học viện Phát thanh và Truyền thông liên kết với Trung tâm Phục vụ Gia đình và Phụ nữ, thông qua hình ảnh chia sẻ những thông tin sáng nghiệp của Tân Di dân, trải nghiệm nét đẹp của Xã Tử Đảo qua những thước phim. Đồng thời giúp mọi người hiểu hơn về văn hóa đa sắc thông qua ẩm thực và nông nghiệp. Xin mời mọi người cùng đến tham gia.


Địa điểm tổ chức: Khu văn hóa đa sắc 1 – Hội quán Tân Di dân Sỹ Lâm 

(phòng học 206).

Thời gian tổ chức: Từ ngày 5/11 đến ngày 24/11/2022.

Thời gian mở cửa Hội quán: 9:00-12:00、14:00-17:00


Ngày tháng

2022-11-11