Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo: Quy tắc sử dụng các địa điểm trong thời gian phòng chống dịch bệnh của Hội quán tân di dân thành phố Đài Bắc (tháng 9 năm 2021) (9-6)

Nhằm đối phó với bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng đặc biệt (COVID-19) và giảm nguy cơ lây nhiễm, vui lòng đảm bảo phối hợp với các biện pháp sau đây, để duy trì sức khỏe cho người dân khi sử dụng địa điểm này. Nếu những người không tuân theo các quy định dưới đây, Hội quán có quyền ra lệnh lập tức ngừng sử dụng theo quy định có liên quan, bãi bỏ giấy phép sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật khi cần thiết:
1. Địa điểm Hội quán này thực hiện chế độ kiểm soát số lượng người thực tế và công thức tính lưu lượng người: 1,5 mét × 1,5 mét = 2,25 mét vuông/người; số lượng người tối đa trong không gian Hội quán tân di dân Shilin và Wanhua như sau:

  • Hội quán tân di dân Shilin: Khu tụ hợp quốc tế nhỏ phòng 201: 5 người, khuôn viên đa văn hóa 1 phòng 206: 4 người, khuôn viên đa văn hóa 2 phòng 207: 7 người。
  • Hội quán tân di dân Wanhua: Khu ẩm thực nhẹ ở tầng 1: 5 người, phòng học ở tầng 3: 10 người, phòng học máy tính ở tầng 3: 7 người và hội trường ở tầng 4 (không bao gồm khu vực sân khấu) : 13 người.
Các địa điểm trên được kiểm soát bởi một lối vào và lối ra duy nhất.

2. Vui lòng giữ khoảng cách xã hội (1,5 mét) và luôn đeo khẩu trang, nếu không đeo khẩu trang theo quy định sẽ bị phạt từ 3.000 Đài tệ đến 15.000 Đài tệ theo quy định.
3. Nếu bạn bị sốt (nhiệt độ trán ≧ 37,5 ° C), nếu xuất hiện các triệu chứng về đường hô hấp hoặc tiêu chảy, nghiêm cấm vào Hội quán và nhanh chóng đi khám bệnh.
4. Ngiêm cấm ăn uống.
5. Vệ sinh và khử trùng tay cá nhân trước và sau khi tham gia hoạt động để tăng cường công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cá nhân.
6. Người sử dụng phải tuân thủ việc quản lý sức khỏe tự chủ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch có liên quan.
7. Người đăng ký (hoặc người phụ trách đơn vị đăng ký) nên thực hiện việc đăng ký đầy đủ hệ thống liên kết tên thực và quản lý danh sách nhân viên và giao danh sách cho nhân viên tại Hội quán, do người đó sẽ lưu giữ và tiêu hủy nó một cách hợp lý sau 28 ngày.
8. Giảng viên khóa học cần phải hoàn thành liều vắc xin đầu tiên trong vòng 14 ngày; nếu những người đã tiêm liều vắc xin đầu tiên chưa đủ 14 ngày hoặc chưa được tiêm phòng, họ phải cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 3 ngày trước khi nhận nhiệm vụ phục vụ.
 
Lưu ý: Các biện pháp chống dịch có liên quan sẽ phối hợp với việc sửa đổi liên tục các thông tin chống dịch của Chính quyền thành phố Đài Bắc và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Dịch Trung ương ban hành. Hội quán đóng, mở cửa hoặc tạm dừng dịch vụ. Vui lòng chú ý các quy định cập nhật tại hiện trường và thông báo trên trang web. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện này.

Ngày tháng

2021-09-15