Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Zhongshan tổ chức "Khóa đào tạo nghệ thuật thủ công tạo hương thơm và nến dành cho tân di dân" vào ngày 1/10 (9-10)

Tạo hương thơm và nến độc quyền của riêng bạn.
Thời gian: Lúc 09: 00-12: 00 và 13: 30-16: 30, ngày 01/10
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính Quận Zhongshan (Tầng 10, Số 367, Đường Songjiang, Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc)
Điện thoại đăng ký: 02-25031369 chuyển số máy lẻ 592 liên hệ Miss Xie
 

Ngày tháng

2021-09-22